Voedselveiligheid bij de Voedselbank

Voedselveiligheid bij de Voedselbank
Voedselveiligheid is bij Voedselbank Haaglanden zeer belangrijk! Onze klanten moeten ervan op aan kunnen dat de kwaliteit van het voedsel dat zij krijgen gewaarborgd is.De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft voor de voedselbanken in Nederland richtlijnen, het Informatieblad-76, opgesteld waaraan Voedselbank Haaglanden moet voldoen. Wij houden ons strikt aan deze richtlijnen en worden ook daarop gecontroleerd.

Handboek voedselveiligheid
Voedselbank Haaglanden werkt ook met het handboek voedselveiligheid dat is gebaseerd op de CBL Hygiëne Code. In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig wordt gewerkt. Wij worden ook hierop gecontroleerd.

Groen gecertificeerd
Twee onafhankelijke commerciële inspectiebedrijven, de Houwers Groep en Sensz B.V., ontwikkelden een controlesysteem dat door de NVWA als adequaat is beoordeeld. Inspecteurs van beide bedrijven hebben de afgelopen jaren de voedselbanken geïnspecteerd. Voedselbank Arnhem, inclusief het distributiecentrum, is daarbij ‘groen’ gecertificeerd. Daar zijn we trots op. Jaarlijks vinden er steekproefsgewijs controles plaats bij alle voedselbanken.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar 
[email protected] of neem op maandag of dinsdag tussen 9.30 uur en 14.30 uur telefonisch contact op met de afdeling Registratie van de Voedselbank Haaglanden via 0174-212000 (kiezen voor optie 2)