Voedselpakket aanvragen

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?
Een voedselpakket van de Voedselbank in Moerwijk kan alleen worden aangevraagd door een hulpverlenende instantie, zoals Maatschappelijk Werk, Leger des Heils, kerkelijke hulpverlener, sociale dienst, schuldhulpverleners, bewindvoerders e.d.

In Moerwijk kan dat oa via:

Wijkcentrum Moerwijk
Aagje Dekenlaan 51
2533 SG Den Haag
Telefoon:   070 – 205 23 70
Email:        [email protected]

Openingstijden:
ma t/m vrijdag 09.00-12.15 uur open inloop
ma t/m woe 13.00 – 16.30 op afspraak
vr. 13.00 – 16.00 uur op afspraak
do vanaf 12.15 uur gesloten

De Pit van Moerwijk
Westhovenplein 64-72
2532BC Den Haag

Henny van der Most
Telefoon:                  06 431 849 86
E:                             [email protected]


Geloven in Moerwijk
Bel of mail voor een afspraak met onze pionier en pastor Bettelies Westerbeek
Telefoon                  070 221 211 3
Emailadres:             [email protected] 

U kunt NIET zelf rechtstreeks bij de Voedselbank Haaglanden een voedselpakket aanvragen.

De voedselbank beoordeelt de aanvraag en kijkt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing.
Je kunt er niet een hele week van eten.

Omdat de Voedselbank Haaglanden wekelijks een groot aantal aanvragen moet verwerken, heeft de Stichting Voedselbank Haaglanden een aantal regels opgesteld, waaraan de aanvraag moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden.

 • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door het volledig ingevulde aanvraagformulier Voedselpakket Haaglanden per mail te versturen aan de afdeling registratie van Voedselbank Haaglanden.
 • Voor eerste aanvragen[email protected] en voor herbeoordelingen [email protected]
 • Aanvragen in een ander bestandsformaat of welke niet per mail ontvangen worden, kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.
 • Per cliënt dient het aanvraagformulier in een aparte mail aan de afdeling Registratie te worden toegezonden. (Dus niet meerdere aanvraagformulieren in één mail).
 • Het aanvraagformulier en de bijbehorende toelichting kan worden gedownload via de volgende twee links:
  Aanvraagformulier Voedselbank Moerwijk en Toelichting aanvraagformulier voedselpakket Voedselbank Moerwijk
 • Wanneer de aanvraag voor maandagochtend 9.00 uur door de afdeling Registratie is ontvangen, wordt deze in principe dezelfde week nog verwerkt. In het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden (Zie het aanvraagformulier) kan de verwerking van de aanvraag iets langer duren.
 • Als uw cliënt in aanmerking komt voor een voedselpakket, ontvangen zowel u als uw cliënt (wanneer wij tenminste beschikken over een mailadres van de cliënt) een e-mail met daarin de bevestiging van de toekenning van een voedselpakket. In deze mail staat tevens de periode, waarvoor een voedselpakket verstrekt wordt, in deze mail vermeld. Wij verwachten, dat u deze gegevens kortsluit met uw cliënt.
 • In het geval, dat uw cliënt niet in aanmerking komt voor een voedselpakket, zullen wij u vanzelfsprekend ook informeren.
 • U ontvangt uw ingestuurde aanvraagformulier ook retour. Op dit formulier zijn door de afdeling Registratie een cliëntnummer (gevolgd door een versienummer) en het besluit op de aanvraag ingevuld. Op het formulier treft u tevens de datum aan wanneer uiterlijk een heraanvraag moet worden gedaan. Dit is in principe twee weken voor de datum, waarop de verstrekking van het voedselpakket wordt beëindigd.

Download hier het Aanvraagformulier Voedselbank Moerwijk en de Toelichting aanvraagformulier voedselpakket Voedselbank Moerwijk

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar 
[email protected] of neem op maandag of dinsdag tussen 9.30 uur en 14.30 uur telefonisch contact op met de afdeling Registratie van de Voedselbank Haaglanden via 0174-212000 (kiezen voor optie 2)

Of neem contact op met Bettelies Westerbeek via 070 221 211 3 of [email protected]