Regels en criteria Voedselbank Moerwijk

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Voedselbanken in Nederland stemde in met het voorstel om de toelatingsnorm per 1 januari 2019 met 5 % te verhogen.
Hierbij is rekening gehouden met de BTW verhoging van 6 naar 9%.

De nieuwe normbedragen per 1 januari 2019 zijn:

  • Basisbedrag per huishouden: € 135
  • Per persoon: € 90

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden:

  • 1 persoon was € 215 wordt € 225
  • 2 volwassenen was € 300 wordt € 315
  • 1 volwassene en 1 kind was € 300 wordt € 315
  • 1 volwassene en 2 kinderen was € 385 wordt € 405
  • 2 volwassenen en 2 kinderen was € 470 wordt € 495
  • 1 volwassene en 3 kinderen was € 470 wordt € 495

Regels en criteria Voedselbank Moerwijk
Stichting Voedselbank Haaglanden en de Voedselbank Moerwijk hanteert de landelijke voedselbank norm. Wat houdt deze norm in?
Wij kijken naar het leefgeld dat iemand overhoudt. Onder leefgeld verstaan wij het bedrag dat overblijft als je bepaalde vaste lasten van het inkomen aftrekt. Onder vaste lasten verstaan wij huur, hypotheek, gas-water-licht, telefoonkosten (maximaal 54 euro), verzekeringen (excl. autoverzekering en reisverzekering). e.d.
Het bedrag dat onder de streep overblijft mag niet meer zijn dan ons normbedrag.

Graag geven we u even een rekenvoorbeeld:
Neem een gezin van 2 volwassenen en twee kinderen onder de 18 jaar. De som wordt: 135 + 90 + 90 + 90 + 90 = 495
Dit betekent dat dit gezin niet meer dan 470 euro per maand beschikbaar mag hebben voor voeding en kleding.
Met deze rekenhulp kan gecheckt worden of er aan onze norm voldaan wordt.

Let op! Een aanvraag van een voedselpakket loopt altijd via een hulpverlener.

Disclaimer Regels en criteria Voedselbank Moerwijk
Ondanks dat we de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstellen kunnen de regels en criteria voor het beoordelen of iemand een voedselpakket van de Voedselbank in Moerwijk krijgt,veranderen. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van Stichting Voedselbank Haaglanden 

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar 
[email protected] of neem op maandag of dinsdag tussen 9.30 uur en 14.30 uur telefonisch contact op met de afdeling Registratie van de Voedselbank Haaglanden via 0174-212000 (kiezen voor optie 2)

Of neem contact op met Bettelies Westerbeek via 070 221 211 3 of [email protected]