Over de Voedselbank

Voedselbank in Moerwijk
Geloven in Moerwijk helpt met de Voedselbank in Moerwijk mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.
De Voedselbank in Moerwijk is naast een uitdeelpunt ook een ontmoetingsplek. Een plek waar we als Geloven in Moerwijk activiteiten organiseren om mensen met een krappe beurs een kans te bieden hun leven weer op de rails te krijgen.

We bieden mensen een luisterend oor, maar je kunt bij ons ook terecht voor hulpvragen, informatie over cursussen, gezellige activiteiten, financieel advies en ook vrijwilligerswerk

Elke donderdag is de Voedselbank Moerwijk in de Marcuskerk op de Jan Luykenlaan 92 (ingang om de hoek in de Jan Vosstraat) van 13:00 tot 14:30 uur open

Voedselpakket afmelden
Kun je je voedselpakket een keer niet ophalen? Stuur dan op donderdag voor 13:00 uur een SMSmet de tekst ‘Afmelding Voedselpakket + JE ACHTERNAAM naar
06 82 542 885.

Dan kunnen wij je pakket nog verdelen onder andere mensen 🙂 Voedselbank Moerwijk Den Haag Marcuskerk Den Haag Geloven in Moerwijk Jan Luykenlaan 92 ingang Jan Vosstraat

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbank Haaglanden  helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt er voor gezorgd dat mensen in armoede worden geholpen, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?
Een voedselpakket kan alleen worden aangevraagd door een hulpverlenende instantie, zoals Maatschappelijk werk, Leger des Heils, kerkelijke hulpverlener, sociale dienst, schuldhulpverleners, bewindvoerders e.d. U kunt niet zelf rechtstreeks een voedselpakket aanvragen. De voedselbank beoordeelt de aanvraag en kijkt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten.

Wie komt in aanmerking?
Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Hier lees je meer over de richtlijnen, regels en de criteria

Een voedselpakket is tijdelijk
Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling, een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. De eerste toekenning is voor maximaal 6 maanden. Hierna kan de hulpverlener een verlengingsaanvraag indienen, die vervolgens voor een maximale periode van steeds 12 maanden kan worden goed gekeurd

Voedselpakket afmelden
Kun je je voedselpakket een keer niet ophalen? Stuur dan op donderdag voor 13:00 uur een SMS met de tekst ‘Afmelding Voedselpakket + JE ACHTERNAAM naar 06 82 542 885. Dan kunnen wij je pakket nog verdelen onder andere mensen 🙂

Let op!
Wanneer u regelmatig uw pakket niet ophaalt of wanneer u dit twee keer achter elkaar doet zonder dit tevoren bij het uitdeelpunt te melden, dan haalt Voedselbank Haaglanden u voor drie maanden van de lijst. En kunt u pas daarna via de hulpverlener weer een nieuwe aanvraag indienen 🙁

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar 
[email protected] of neem op maandag of dinsdag tussen 9.30 uur en 14.30 uur telefonisch contact op met de afdeling Registratie van de Voedselbank Haaglanden via 0174-212000 (kiezen voor optie 2)

Of neem contact op met Bettelies Westerbeek via 070 221 211 3 / [email protected], Neo via 06 34 196 796 / [email protected] of Omid Heydari via 06 84 65 22 32 of [email protected]