Hulp nodig?

Hulp nodig?
Het werk van een kerk als Geloven in Moerwijk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Wij zetten ons in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben.

Wie in de problemen is geraakt door geldgebrek, schulden of dakloosheid of door andere oorzaken even niet meer het hoofd op eigen kracht boven water kan houden, kan een beroep doen op  ons als kerk. Wij kunnen op verschillende manieren hulp organiseren. Bijvoorbeeld door je te voorzien van een Voedselpakket van de Voedselbank in Moerwijk

Het werk van de diaconie wordt door vrijwilligers gedaan.
Waar nodig verwijzen door en/of werken we samen met hulpverlenende instanties in Moerwijk of erbuiten.

Heb je vragen over het leven of geloven? Heb je hulp nodig? Neem dan gerust contact op met onze pastor & pionier, Bettelies Westerbeek. Een koffie-afspraak in Moerwijk is zo gemaakt (zwart zonder suiker ;-)).

Ons telefoonnummer is:          070 – 221 211 3
Algemeen emailadres is:         [email protected] 
Bettelies haar emailadres is:   [email protected]

Of vul onderstaand contactformulier in