Leef, Eet, DeelDiner Dinsdag 28 Mei

Leef, Eet, DeelDiner Dinsdag 28 Mei vanaf 17:00 uur Bij Betje, Betje Wolffstraat 181
Goed gezelschap, een zinnig gesprek en lekker eten, dat zijn de ingrediënten van het Leef, Eet, Deel Diner!
We delen niet alleen het eten maar ook iets van ons leven in Moerwijk. Wat heeft je verrast? Waar ben je dankbaar voor? Waar geloof jij in of geeft je hoop? Waar kun je je met verstand niet bij? Op welke vraag zoek jij nog steeds een antwoord? Of welke levensles zou je willen delen?  

Ongedwongen, relaxed en met diepgang, samen, aan tafel.
Want aan tafel heb je de beste gesprekken. De avond sluiten we af met het luisteren naar een lied, tekst of gedicht en het aansteken van een kaarsje.

Inloop vanaf 17:00 en rond 18:00 gaan aan tafel.
De maaltijd en een avond gezelligheid kost €3,00

Opgeven of meer informatie: [email protected] of bel met 070 – 221 211 3
Maar je kunt ook even Bij Betje binnenlopen en je daar opgeven

Leef, Eet, DeelDiner Dinsdag 28 Mei vanaf 17:00 uur Bij Betje, Betje Wolffstraat 181

Leef, Eet, Deel je mee?

 

Bettelies Westerbeek gaat voor bij de Baptisten

Bettelies Westerbeek gaat voor bij de Baptisten in de Mirtekerk in Moerwijk
Wanneer:
Zondag 26 Mei om 1):00 uur
Waar: de Mirtekerk, Vierheemskinderenstraat 91 in ’t Puntje van Moerwijk

Om 10:00 uur gaat onze missionair pionier en pastor Bettelies Westerbeek voor bij de Baptisten in de Mirtekerk in het puntje van Moerwijk.

“Geroepen om lief te hebben” is het thema van deze zondag, dat brachten we deze week al in de praktijk door de tuin voor de kerk van de BuurtBabbelBanken te voorzien en samen met het nodige groen zo om te toveren in een mooie groene ontmoetingsplek voor de buurt. Aandacht voor je buren en je buurt is liefde in de praktijk.Heb je zin om langs te komen? Van harte welkom! Deur is open vanaf 09:30 uur en de viering start om 10:00 uur.

Neo Geloven in Moerwijk Woont, werkt en kerkt in Moerwijk Den Haag
Neo

Wil je komen maar ben je bang dat je niemand kent? Stuur even een berichtje naar Neo op
06 34 196 796 dan wacht hij je beneden bij de ingang even op.

Je mag meedoen met het programma of gewoon alles over je heen laten komen. We zijn allemaal op zoek, hebben allemaal vragen. Als je geïnteresseerd bent in de christelijke spiritualiteit en hier meer van wilt weten.
Natuurlijk zijn kinderen ook welkom.

De Bijbeltekst die centraal staat is Johannes 15:9-17 (NBV)

  1. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:
  2. je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
  3. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
  4. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
  5. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
  6. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.
  7. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
  8. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
  9. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Bettelies Westerbeek gaat voor bij de Baptisten in de Mirtekerk in Moerwijk
Wanneer:
Zondag 26 Mei om 1):00 uur
Waar: de Mirtekerk, Vierheemskinderenstraat 91 in ’t Puntje van Moerwijk

Over Geloven in Moerwijk
Wil je weten of Geloven in Moerwijk als kerk iets voor jou is?
De beste manier om daar achter te komen, is door een keer ergens aan mee te doen.

Heb je vragen over het leven of geloven? Heb je hulp nodig? Wil je stage lopen of afstuderen op onze pioniersplek/pionierskerk?

Neem dan gerust contact op met onze pastor & pionier, Bettelies Westerbeek.
Een koffie-afspraak in Moerwijk is zo gemaakt (ze drinkt haar koffie zwart zonder suiker ;-)).

Ons telefoonnummer is:          070 – 221 211 3
Algemeen emailadres is:         [email protected] 
Bettelies haar emailadres is:   [email protected]

Pizza Avond Zondag 26 Mei vanaf 16:30 uur

Pizza avond Zondag 26 Mei vanaf 16:30 uur in Buurttuin de Marcustuin (de tuin achter de Marcuskerk)
Elke laatste zondag van de maand brandt het vuur in de pizza-oven van de buurttuin en is er een kleurrijk en culinair pizza-feest waar ontmoeting tussen buren, plezier en lekker eten centraal staan. Er wordt gegeten, hout gehakt, vuur gestookt, spelletjes gespeeld en muziek gemaakt. Deelname is gratis mits je je baksel met anderen wilt delen.. 

Iedereen is van harte welkom op deze avond die van 16:30-18:30 in Buurttuin de MarcusTuin plaats zal vinden
De ingang van de tuin is aan de Joan Blasiusstraat. Deelname is gratis

Pizza avond Zondag 26 Mei vanaf 16:30 uur in Buurttuin de Marcustuin (de tuin achter de Marcuskerk)

Over onze Pizza avond

Niks zondagse dienst: in de ‘huis-tuin-en-keukenkerk’ eet je gewoon pizza
Ze komen niet bijeen in de kerk, maar in de tuin erachter. Niet om te bidden of te zingen, maar om pizza’s te bakken met de buurtgenoten. Dit is de groep Geloven in Moerwijk en hun ‘huis-tuin-en-keukenkerk’, een van de 150 ‘pioniersplekken’ van de Protestantse Kerk Nederland.

“Het is eigenlijk de basis van hoe het ooit begonnen is”, zegt vrijwilliger Neo terwijl hij een pizza in stukken snijdt en uitdeelt. “Samen eten, het leven delen. Met elkaar praten over wat er in je leven speelt.”

Het aantal mensen dat naar de kerk gaat krimpt sterk, blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek. Volgens Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), kunnen we spreken van een “massale kerkverlating”. Een zorgelijke ontwikkeling, want kerken spelen een maatschappelijke rol, zegt hij tegen Nieuwsuur.

Tegelijkertijd wordt overal in Nederland geëxperimenteerd met nieuwe vormen van naar de kerk gaan, zoals in Moerwijk in Den Haag. De kerk organiseert verschillende activiteiten voor de hele buurt. De salami voor de pizza is halal. Iedereen is welkom, samenzijn staat centraal. Lees verder>>

Interview met Bettelies in Trouw over de woningbouwplannen in Moerwijk

Journalist Jochem van Staalduine interviewde namens de Volkskrant onze Pionier en Pastor Bettelies en supervrijwilliger Jolanda in de Marcustuin.

Tienduizend nieuwe woningen moeten van Den Haag Zuidwest weer middenklasse maken

Interview Trouw met Bettelies woningbouwplannen Wethouder Boudewijn Revis in Moerwijk Pastor en Pionier Bettelies Westerbeek Geloven in Moerwijk Neo de Bono Moerwijk-Oost Den HaagDen Haag Zuidwest moet worden wat het ooit was, vindt de gemeente: een wijk voor de middenklasse met arme en rijkere inwoners dwars door elkaar heen. Om dat te bereiken bouwt de gemeente de komende jaren tienduizend woningen extra.

In de buurttuin achter de protestantse Marcuskerk in Moerwijk zit predikante Bettelies Westerbeek aan de koffie en denkt na. De planten en bloemen staan ter beschikking van tuinierende buurtbewoners, maar geen van de drie aanwezige vrijwilligers maakt aanstalten richting schoffel of schep. De planten moeten maar even voor zichzelf zorgen – een beetje zoals de wijkbewoners dat ook gewend zijn geraakt.

“De Jan Luykenlaan is een goed voorbeeld”, zegt Westerbeek dan. “In de vijf jaar dat ik hier woon, zijn daar twee keer plannen gepresenteerd. Daarna hoor je er nooit meer iets van. Zonder dat dat gecommuniceerd wordt.”

Vrijwilliger Jolanda Caffa vult aan: “Bij mij in Morgenstond zouden ze in 2009 gaan renoveren. Mijn blok zou in 2013 beoordeeld worden. Er is niets gebeurd. Ja, de blokken hebben een likkie verf gekregen.”

Het maakt dat Westerbeek en Caffa de nieuwste plannen van de gemeente Den Haag met wat scepsis op zich af laten komen. Tienduizend extra woningen bouwt Den Haag de komende jaren in Moerwijk en de rest van het relatief arme Den Haag Zuidwest, volgens gisteren bekendgemaakte plannen. De nieuwe woningen moeten inwoners uit het zogeheten middensegment aantrekken, met een iets hoger inkomen. Het aantal sociale huurwoningen blijft gelijk.

Meer evenwicht
Daar zit een gedachte achter, legt wethouder Boudewijn Revis (VVD, wonen) uit. Zuidwest moet weer de wijk worden die ze na de oorlog was: van de middenklasse. “Twee derde van de woningvoorraad bestaat nu uit goedkope sociale huurwoningen. In die huurwoningen zijn vanaf de jaren tachtig veel migranten en mensen met ggz-problemen komen wonen.”

Revis wil de wijk evenwichtiger maken, met arm en rijk door elkaar heen. De komende maanden gaat hij met onder meer corporaties afspraken maken over het per straat en per blok te verrichten werk.

Dat de bewoners van Moerwijk in de buurttuin enigszins argwanend naar de plannen kijken, snapt hij. “Er is vaker op de buurt gestudeerd, er zijn vaker plannen gemaakt. In de crisis lag de bouwmarkt op zijn gat. Vestia had er veel bezit.” Financiële problemen bij die corporatie maakte dat veel gepland onderhoud niet doorging.

Een eind verderop zijn de eerste resultaten van de Haagse verbouwdrift zichtbaar. Uit het betonnen skelet van bouwproject De Schoone Ley naast het Haga Ziekenhuis klinkt geklop, geschep en het zingen van een elektrische zaag. De rijkere nieuwkomers in Den Haag Zuidwest krijgen straks uitzicht op gestapelde oude appartementenblokken van na de Tweede Wereldoorlog.

Dat roept een vraag op: extra woningen voor de middenklasse lossen de armoede en werkloosheid bij de huidige bevolking toch niet op? Betere woningen helpen wel, zegt Revis. “Op dit moment moeten succesvolle inwoners uit de wijk verhuizen als ze een beter huis willen kopen. Ze moeten in de wijk kunnen blijven, of kunnen terugkeren.”

Daarnaast moet het aantal voorzieningen in de buurt toenemen door de dichtere bebouwing. “Er moet een nieuwe havo-vwo school kunnen openen. Bij de groenteboer moet een rij staan.” In de buurttuin reageren de bewoners van Zuidwest gematigd enthousiast op de woorden van de wethouder. “Je lost de problemen van de wijk niet op met alleen nieuwe woningen. Maar de gemeenschap wordt er wel leuker van”, zegt Westerbeek.

De predikante wil nog kwijt dat ze benieuwd is hoe de aangekondigde plannen in praktijk worden gebracht. “Het gebeurt nu ongeveer vijf keer per jaar dat extern ingevlogen adviseurs hier komen vragen wat er in de wijk moet gebeuren. Dat zijn we wel een beetje zat.”

Bron: Volkskrant.nl

Mei Samen in Moerwijk Vieren

Mei Samen in Moerwijk Vieren
Wanneer:
Zondag 19 Mei om 14:00 uur
Waar: de Mirtekerk, Vierheemskinderenstraat 91 in ’t Puntje van Moerwijk

Nav de #IDAHOBIT-wakes wereldwijd staat deze tekst in onze ‘Samen Viering’ centraal:

‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en ik houd zoveel van je!’
– Jesaja 43:1-4 (4a).

De woorden van God zelf aan het adres van een geliefd mens dat niets hoeft te vrezen.

Komende zondag staan we hier op een creatieve en interactieve manier bij ‘stil’. Wat deze tekst met ons doet. Wat we er bij voelen. Maar ook wat als we dit niet voelen.

Dat doen we dit keer op Zondag 19 Mei om 14:00 uur in de Mirtekerk, Vierheemskinderenstraat 91 in ’t Puntje van Moerwijk. Dan komen we bij elkaar om samen te lunchen – iedereen neemt iets te eten/drinken om te delen mee. Maar ook om samen te vieren wat het leven ons geeft.

Na het eten luisteren we naar een (bijbel)verhaal en is er voor iedereen tijd om dit verhaal op een bijzondere manier te verwerken: met muziek, creativiteit, door gesprek of een wandeling.

Elke keer is dit weer anders, zo kan iedereen op zijn of haar eigen manier aan de slag met het verhaal. We sluiten de middag samen af door naar een lied te luisteren of door een gebed.

Over Samen Vieren
Samen Vieren is de maandelijkse (iedere derde zondag v/d maand) viering vanuit Geloven in Moerwijk voor iedereen die met ons mee wil eten & vieren. Je mag meedoen met het programma of gewoon alles over je heen laten komen. We zijn allemaal op zoek, hebben allemaal vragen. Als je geïnteresseerd bent in christelijke spiritualiteit en hier meer van wilt weten. Wees welkom en laat je inspireren. Natuurlijk zijn kinderen ook welkom.

Programma van elke Samen Viering
14:00 Viering
15:00 Eten (zelf wat meenemen en om te delen)
15:30 Afsluiting

Mei Samen Vieren in Moerwijk
Wanneer:
Zondag 19 Mei om 14:00 uur
Waar: de Mirtekerk, Vierheemskinderenstraat 91 in ’t Puntje van Moerwijk

Over Geloven in Moerwijk
Wil je weten of Geloven in Moerwijk als kerk iets voor jou is?
De beste manier om daar achter te komen, is door een keer ergens aan mee te doen.

Heb je vragen over het leven of geloven? Heb je hulp nodig? Wil je stage lopen of afstuderen op onze pioniersplek/pionierskerk?

Neem dan gerust contact op met onze pastor & pionier, Bettelies Westerbeek.
Een koffie-afspraak in Moerwijk is zo gemaakt (ze drinkt haar koffie zwart zonder suiker ;-)).

Ons telefoonnummer is:          070 – 221 211 3
Algemeen emailadres is:         [email protected] 
Bettelies haar emailadres is:   [email protected]

IDAHOT IDAHOBIT 2019 in Moerwijk

Vandaag op #IDAHOT #IDAHOBIT – International Day Against Homo-, Bi, and Transphobia – spreken wij ons als kerk én als bondgenoot van het Queer Platform Moerwijk natuurlijk ook uit vóór de vrijheid om wie en hoe dan ook lief te hebben. Maar ook de vrijheid om in veiligheid jezelf te kunnen zijn. Dat dàt kan in Moerwijk, daar geloven we in!
🧡💛💚💙💜
#idahot #idahobit #queerplatform #moerwijk

Ben je queer en woon je in Moerwijk? Neem dan eens een kijkje op de website van het Queer Platform

Tevens willen we je wijzen op de IDAHOT-wake die ’s avond in de Oranjekerk in Amsterdam plaats zal vinden

IDAHOT-wake in de Oranjekerk Amsterdam
In tientallen steden in Europa wordt op zaterdag 17 mei een wake georganiseerd voor de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (IDAHOT). Nu ook in de Oranjekerk te Amsterdam.

Op zaterdag 17 mei organiseert de Oranjekerk in Amsterdam in samenwerking met de Stichting LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, de eerste IDAHOT-wake in Nederland.
Geweld tegen LHBT-mensen gedenken
Het christelijke LHBT-initiatief Progetto Gionata uit Italië geeft ieder jaar een aanzet tot het organiseren van een wake. De bedoeling van de wake is vanuit de kerk en in samenwerking met al dan niet christelijke LHBT-organisaties stil te staan bij het geweld waaronder lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) wereldwijd  te lijden hebben, fysiek en verbaal, openlijk en subtiel.
Jantine Heuvelink, predikant van de Oranjekerk: ‘Toen vanuit het LKP de vraag kwam of de Oranjekerk de plek zou kunnen zijn om een IDAHOT-wake te organiseren, hoefde ik niet lang na te denken. Van harte willen wij  op de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie ruimte bieden om samen stil te staan bij het wereldwijde geweld tegen LHBT-mensen. Ook willen we het verlangen en de hoop delen dat het anders kan. Dat we als eerste in Nederland een IDAHOT-wake mogen verzorgen vervult ons met gepaste trots.’
Gedenken en financiële ondersteuning hard nodig
De wake in de Oranjekerk bestaat uit liederen, gebeden, een lezing uit de Bijbel en getuigenissen van LHBT-mensen. Moses Loveroy Walusimbi, lid van de organisatie Uganda Gay on Move is één van hen. Moses: ‘Ik ben ontzettend dankbaar dat er een kerk is waar ik mijn verhaal kan delen. In Uganda, waar ik vandaan kom, ben ik mijn leven niet zeker en is de kerk eerder een bedreiging dan een vrije ruimte of een vluchtheuvel waar LHBT-mensen terecht kunnen.’
De wake sluit af met een collecte voor het Pride Fonds, een initiatief van COC Nederland en Amnesty International. Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland, zal het nut van dit initiatief toelichten, dat vervolgde LHBT-mensen in onder andere Afrika ter plekke ondersteunt.
Liturgische handreiking
De Oranjekerk hoopt van harte dat het niet bij deze ene wake zal blijven en dat andere (lokale) kerken in Nederland het initiatief zullen overnemen. Ds. Wielie Elhorst, mede-initiatiefnemer namens het LKP en zelf lid van de Oranjekerk: ‘Voor kerken met interesse hebben we een eenvoudige digitale liturgische handreiking samengesteld. We hopen van harte dat kerken zich geroepen voelen het verhaal van LHBT-mensen te vertellen, dat ze van deze nood willen weten én dat ze zich willen laten inspireren door de hoop en de onverzettelijkheid van deze mensen, die kleur geeft aan de goede boodschap van het Evangelie.’ De handreiking geeft ideeën voor de invulling van de orde van dienst op zondag 18 mei.
Tijdens de IDAHOT-wake zullen de cantorij van de Oranjekerkgemeente onder leiding van Annemart Franken, organist Jos van der Bijl en predikanten Jantine Heuvelink en Wielie Elhorst hun medewerking verlenen. De wake is toegankelijk voor iedereen en duurt ongeveer een uur. Na afloop van de wake is er gelegenheid tot napraten en ontmoeting in de inloopruimte van de Oranjekerk.

Bron: CIP.nl

Meer over ons weten? Kijk dan hier

Zie ook: Hoe wij als christenen reageren op de Nashville verklaring

Leef, Eet, DeelDiner Dinsdag 07 Mei

Leef, Eet, DeelDiner Dinsdag 07 Mei vanaf 17:00 uur Bij Betje, Betje Wolffstraat 181
Goed gezelschap, een zinnig gesprek en lekker eten, dat zijn de ingrediënten van het Leef, Eet, Deel Diner!
We delen niet alleen het eten maar ook iets van ons leven in Moerwijk. Wat heeft je verrast? Waar ben je dankbaar voor? Waar geloof jij in of geeft je hoop? Waar kun je je met verstand niet bij? Op welke vraag zoek jij nog steeds een antwoord? Of welke levensles zou je willen delen?  

Ongedwongen, relaxed en met diepgang, samen, aan tafel.
Want aan tafel heb je de beste gesprekken. De avond sluiten we af met het luisteren naar een lied, tekst of gedicht en het aansteken van een kaars.

Inloop vanaf 17:00 en rond 18:00 gaan aan tafel.
De maaltijd en een avond gezelligheid kost €3,00

Opgeven of meer informatie: [email protected] of bel met 070 – 221 211 3
Maar je kunt ook even Bij Betje binnenlopen en je daar opgeven

Leef, Eet, DeelDiner Dinsdag 30 April vanaf 17:00 uur Bij Betje, Betje Wolffstraat 181

Leef, Eet, Deel je mee?